آکادمی بین المللی کانکتیم

من آکادمی بین المللی کانکتیم را توصیه می کنم. یک ترکیب جالب از درسها ، مکالمه ، تمرینات ، گرامر و واژگان وجود دارد. گفتگوها خوب هستند زیرا از زبان گفتار روزمره استفاده می کنند. با تشکر از این ، آسان تر و راحت تر می توانم به تمامی زبان ها  صحبت کنم. امتحانات بدون استرس و در عین حال انگیزه آور هستند.

 

لیست دوره ها

دوره مهارت های نرم زندگی

دوره مهارت های نرم زندگی

کافه تلنت

کافه تلنت

رویداد بزرگ پردیس سلامت

رویداد بزرگ پردیس سلامت

کافه کارآفرینی

کافه کارآفرینی

دوره آموزش زبان چینی

دوره آموزش زبان چینی

جلسه آموزشی2

جلسه آموزشی2

جلسه آموزشی

جلسه آموزشی

مدیریت فروش

مدیریت فروش

اینستاگرام مارکتینگ

اینستاگرام مارکتینگ

مدیریت فروش

مدیریت فروش

تدوین طرح کسب و کار

تدوین طرح کسب و کار

ایمنی برق

ایمنی برق

اصول حسابداری

اصول حسابداری

مراحل ثبت برند

مراحل ثبت برند

ایمنی برق

ایمنی برق

اصول حسابداری

اصول حسابداری

ایمنی کار در ارتفاع

ایمنی کار در ارتفاع

جلسه آموزشی

جلسه آموزشی

توسعه مهارت های فردی

توسعه مهارت های فردی

مدیریت پروژه

مدیریت پروژه

ایمنی ماشین آلات صنعتی

ایمنی ماشین آلات صنعتی

توسعه مهارت های فردی

توسعه مهارت های فردی

انبار داری نوین

انبار داری نوین

چگونگی پشتیبانی از رهبران تیم

چگونگی پشتیبانی از رهبران تیم

مدیریت پروژه

مدیریت پروژه

مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت رفتار سازمانی

آشنایی با تکنیک های حل مسئله

آشنایی با تکنیک های حل مسئله

کار آموزی

کار آموزی

اصول مدیریت آفات گیاهی

اصول مدیریت آفات گیاهی

مدیریت فروش

مدیریت فروش

مدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی

توسعه مهارت های فردی در کسب و کار

توسعه مهارت های فردی در کسب و کار

اصول و مبانی مدیریت

اصول و مبانی مدیریت

جلسه ی آزمایشی دوره ی MBA

جلسه ی آزمایشی دوره ی MBA

بهداشت، ایمنی و محیط زیست

بهداشت، ایمنی و محیط زیست

Interested in  learning Chinese

Interested in learning Chinese

مهارت های فروش حرفه ای

مهارت های فروش حرفه ای

اصول رهبری و لیدرشیپ

اصول رهبری و لیدرشیپ

HSE 2

HSE 2

دوره دیجیتال مارکتینگ

دوره دیجیتال مارکتینگ

دوره DBA

دوره DBA

دوره MBA

دوره MBA

کسب و کار و تجارت در کشاورزی

کسب و کار و تجارت در کشاورزی

قوانین تامین اجتماعی

قوانین تامین اجتماعی

بازاریابی شبکه ای

بازاریابی شبکه ای

کشت و پرورش قارچ گانودرما

کشت و پرورش قارچ گانودرما

اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

روم آزمایشی

روم آزمایشی

روم ازمایشی

روم ازمایشی

جلسه ی آموزشی

جلسه ی آموزشی

صنایع دستی و اشتغال

صنایع دستی و اشتغال

مدیریت و برنامه ریزی تولید

مدیریت و برنامه ریزی تولید

داشبورد سازی در اکسل

داشبورد سازی در اکسل

مهندسی فروش با نگرشی نو

مهندسی فروش با نگرشی نو

وظایف زن در خانواده

وظایف زن در خانواده

مدیریت زنجیره تامین

مدیریت زنجیره تامین

کسب و کار در فضای مجازی

کسب و کار در فضای مجازی

خلاقیت و کارآفرینی

خلاقیت و کارآفرینی

کارآفرینی زنان روستایی

کارآفرینی زنان روستایی

مدیریت خدمات

مدیریت خدمات

وبینار تخصصی اینکوترمز 2020

وبینار تخصصی اینکوترمز 2020

برنامه ریزی و کنترل تولید

برنامه ریزی و کنترل تولید

قانون کار

قانون کار

روانشناسی فروش

روانشناسی فروش

انبارداری و مهندسی انبار

انبارداری و مهندسی انبار

نشست کارآفرینی اتحادیه ICT

نشست کارآفرینی اتحادیه ICT

آموزش گام به گام بورس

آموزش گام به گام بورس

 آموزش گام به گام بورس

آموزش گام به گام بورس

HSE

HSE

Hoopoe Academy Online Meeting

Hoopoe Academy Online Meeting

Social Media For Business

Social Media For Business

تیک آف روم 1

تیک آف روم 1

هوش هیجانی-Room 1

هوش هیجانی-Room 1