کاربر گرامی جهت مشاهده تاریخچه وضعیت مشاهده بخشها ، باید در سیستم وارد شده باشید . جهت ورود به سیستم اینجا کلیک کنید

افتاحیه

جشن افتتاحیه دوره

 • فایل ویدیویی
 • در دسترس

مصاحبه با حضار در افتتاحیه

 • فایل ویدیویی
 • در دسترس

مصاحبه پذیرش دوره ام بی ای

 • فایل ویدیویی
 • در دسترس

جلسه دفاع پایان نامه

 • فایل ویدیویی
 • در دسترس

مبانی مدیریت

مبانی مدیریت 1

 • فایل ویدیویی
 • قفل

مبانی مدیریت 2

 • فایل ویدیویی
 • قفل

آناتومی وفیزیولوژی پوست و مو

جلسه اول

 • فایل ویدیویی
 • قفل

جلسه دوم

 • فایل ویدیویی
 • قفل

برندسازی و تفکر استراتژیک

جلسه اول

 • فایل ویدیویی
 • قفل

جلسه دوم

 • فایل ویدیویی
 • قفل

روش های تصمیم گیری و تفکر سیستمی

زبان تخصصی

زبان تخصصی 1

 • وب سایت
 • قفل

زبان تخصصی 2

 • فایل ویدیویی
 • قفل

جزوه زبان تخصصی 2

 • اسناد
 • قفل

ارتباط موثر

ارتباط موثر- استاد بهبود

 • فایل ویدیویی
 • قفل

مدیریت بازاریابی

جلسه اول

 • فایل ویدیویی
 • قفل

جلسه دوم

 • فایل ویدیویی
 • قفل

اصول وفنون مذاکره

جلسه اول

 • فایل ویدیویی
 • قفل

جلسه دوم

 • فایل ویدیویی
 • قفل

مبانی بازاریابی-تبلیغات

مبانی بازار یابی تبلیغات 1

 • فایل ویدیویی
 • قفل

تبلیغات ودیجیتال مارکتینگ

جلسه اول

 • فایل ویدیویی
 • قفل

جلسه دوم

 • فایل ویدیویی
 • قفل

مدیریت منابع انسانی

جلسه دوم

 • فایل ویدیویی
 • قفل

رنگ شناسی و روانشناسی رنگ ها

روانشناسی رنگها

 • فایل ویدیویی
 • قفل

بررسی چالش های صنعت آرایش و زیبایی

جلسه اول

 • فایل ویدیویی
 • قفل

جلسه دوم

 • فایل ویدیویی
 • قفل

اصول تولید محتوا

جلسه اول

 • فایل ویدیویی
 • قفل

جلسه دوم

 • فایل ویدیویی
 • قفل

مرور و مباحث تکمیلی بازاریابی

مباحث تکمیلی استراتژی و برندسازی

Back to top