معرفی کوتاه گروه متخصصین

گروه متخصصین

موسسه سازمان غیر دولتی متخصصین و مدیران ایران که هم راستا با خط مشی و اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و وزارت خانه های تابعه و با بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و متعهد و همچنین استفاده بهینه از ظرفیت های عملیاتی اقدام به ارائه خدمات مشاوره ، آموزش ، پژوهش و امور مختلف تخصصی برای دانش آموختگان ، کارآفرینان و کلیه متخصصین و مدیران می نماید و این مجموعه در همین راستا اهداف ذیل را در لوحه کار خود قرار داده است:

 
  1. تلاش در جهت ارائه بهترین کیفیت خدمات به مشتریان با ایجاد زیرساخت های لازم و مطابق با تعهدات موسسه به منظور کسب کامل و یا افزایش رضایت آن ها و همچنین پاسخگویی موثر ، کارا و به هنگام از طریق پایش و اندازه گیری مستمر سطح رضایت طرف قرارداد و رسیدگی به نظرات و شکایات درون و برون سازمانی آنها.
  2. پایبندی ، تلاش و تعهد به پیاده‌ سازی ، نهادینه سازی و بهبود مستمر فرآیندها و استانداردهای نظام های مدیریتی در تمامی فعالیتها و سطوح سازمانی و طرح ریزی و جاری سازی استراتژی ها و اهداف راهبردی و حفظ یکپارچگی سیستم مدیریت کیفیت متناسب با تغییرات محیطی
  3. حفظ محرمانگی دارایی های اطلاعاتی مشتریان ، همکاران ، شرکای تجاری و کلیه ذی نفعان ، ارتقا و بهبود مستمر امنیت اطلاعات سازمان ، افزایش سطح آگاهی و ارتقای فرهنگ امنیت اطلاعات کارکنان ، تشخیص و تحلیل ، واکنش مناسب ، سریع و به هنگام در مقابله با رخدادهای امنیت اطلاعات و ارتباطات.
  4. تلاش به منظور شناسایی و ارزیابی عوامل خطر ساز و پیشگیری از بروز بیماریهای شغلی و مصدومیت ها با مشارکت و مشاوره کلیه کارکنان و بروزآوری رویکردهای حوزه سلامت با اجرای کامل مقررات و استاندارد ها و به کارگیری دانش روز در ارائه مستمر آموزش های فراگیر در استفاده از تجهیزات ایمنی و ترویج فرهنگ کار ایمن
  5. ایجاد محیطی امن و آراسته برای رشد و توسعه حرفه ای کارکنان شرکت و توانمند سازی آنان از طریق ارتقای شایستگی کارکنان و ترویج دانش در راستای ارائه خدمات کیفی به مشتریان ، متناسب با پیشرفت های فناوری روز دنیا.
  6. افزایش انگیزه و ارتقای سطح آگاهی و دانش کارکنان به منظور کاهش سهم انرژی در هزینه های سازمان و همچنین رعایت و اجرای الزامات و استاندارد ها به منظور استفاده بهینه از منابع کشور ، و تلاش در راستای توسعه پایدار کشور.

 

معرفی کوتاه دوره

گروه متخصصین ایران:

گروه متخصصین ایران در راستای حمایت و ارتقای سطح دانش و مهارت متخصصین داخلی و خارجی و به منظور گسترش و نهادینهسازی فرهنگ تخصصگرایی تشکیل شده است. گروه متخصصین ایران در زمینههای علمی، فرهنگی، هنری، خدماتی و فنی و حرفهای و در تمامی کشور به فعالیت پرداخته و سعی دارد تخصصگرایی،

دانشمحوری، ارتقای مهارتها و شایستهسالاری را گسترش دهد.

اولین دوره MBA Beauty: اولین دوره مدیریت عالی کسب و کار مراکز زیبایی یا MBA Beauty برای اولین بار و با حضور اساتید حرفهای

و با تجربه مرتبط در صنعت زیبایی با همکاری گروه متخصصین ایران و شبکه کانکتیم برگزار میگردد.

این دوره برای آرایشگرانی طراحی شده که به دنبال رشد و توسعه واقعی بوده و قصد دارند قدمی بزرگ به سوی موفقیت در عرصه کاری خویش بردارند و جلوتر از رقبای خویش قرار گیرند.

لیست فصل ها و بخش های دوره

بخش های رایگان این دوره

جلسه دوم

این دوره بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.

جلسه اول

این دوره بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.

جلسه دوم

این دوره بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.

جلسه اول

این دوره بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.

جلسه دوم

این دوره بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.

جلسه اول

این دوره بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.

جلسه دوم

این دوره بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.

روانشناسی رنگها

این دوره بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.

جلسه اول

این دوره بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.

جلسه دوم

این دوره بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.

جزوه اصول فنون مذاکره

این دوره بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.

زبان تخصصی 2

این دوره بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.

جزوه زبان تخصصی 1

این دوره بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.

مبانی مدیریت 1

این دوره بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.

مبانی مدیریت 2

این دوره بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.

مبانی بازار یابی تبلیغات

این دوره بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.

مبانی بازار یابی تبلیغات 1

این دوره بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.

جلسه اول

این دوره بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.

جلسه دوم

این دوره بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.

روش های تصمیم گیری و نفکر سیستمی

این دوره بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.

روش های تصمیم گیری و تفکر سیستمی 2

این دوره بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.

مدیریت منابع انسانی قسمت اول

این دوره بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.

جلسه اول

این دوره بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.

جلسه دوم

این دوره بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.

جزوه روش های تصیمیم گیری و تفکر سیستمی

این دوره بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.

جزوه چالش های صنعت زیبایی

این دوره بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.

جروه آناتومی و فیزیولوژی پوست

این دوره بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.

جزوه مدیریت منابع انسانی

این دوره بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.

جزوه تبلیغات و دیجیتال مارکتینگ

این دوره بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.

جزوه تفکر استراتژیک

این دوره بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.

جزوه روانشناسی رنگ ها

این دوره بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.

جزوه زبان تخصصی 2

این دوره بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.

ارتباط موثر- استاد بهبود

این دوره بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.

جشن افتتاحیه دوره

این دوره بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.

مصاحبه با حضار در افتتاحیه

این دوره بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.

مصاحبه پذیرش دوره ام بی ای

این دوره بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.

جلسه دفاع پایان نامه

این دوره بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.

مروری بر مباحث تکمیلی بازاریابی - استاد بنفشه زارعی و استاد مجتبی منصوری

این دوره بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.

مباحث تکمیلی درس استراتژی و برند سازی - استاد مجتبی منصوری

این دوره بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.

جلسه اول

این دوره بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.

جلسه دوم

این دوره بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.

جلسه 3 - استاد مجتبی منصوری و استاد بنفشه زارعی

این دوره بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.

جلسه 4 - استاد مجتبی منصوری و استاد بنفشه زارعی

این دوره بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.

جلسه 5 - استاد مجتبی منصوری و استاد بنفشه زارعی

این دوره بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.

زبان تخصصی 1

این دوره بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.
74

لایک کاربران

20

تعداد دوره های این استاد

140000000

هزینه دوره

39

تعداد شرکت کننده

چرا شبکه کانکـــــتیم ؟

ما در تلاش هستیم تا علاوه بر برقراری عدالت آموزشی در سراسر کشور و بهره‌مندی همه افراد از کیفیت آموزشی یکسان، بتوانیم مشکلات و دغدغه‌های آموزش و ارتباطات را نیز کاهش دهیم تا مسائلی همچون کرونا، هزینه رفت‌وآمد، شلوغی و ترافیک و ... اختلالی در برگزاری کلاس‌ها و جلسات ایجاد نکنند و افراد بتوانند با خیالی آسوده از طریق یک موبایل یا لپ‌تاپ متصل به اینترنت از خدمات ما استفاده کند.