آکادمی بین المللی کانکتیم

من آکادمی بین المللی کانکتیم را توصیه می کنم. یک ترکیب جالب از درسها ، مکالمه ، تمرینات ، گرامر و واژگان وجود دارد. گفتگوها خوب هستند زیرا از زبان گفتار روزمره استفاده می کنند. با تشکر از این ، آسان تر و راحت تر می توانم به تمامی زبان ها  صحبت کنم. امتحانات بدون استرس و در عین حال انگیزه آور هستند.

 

لیست دوره ها

دوره آموزشی زبان چینی

دوره آموزشی زبان چینی

دوره دیجیتال مارکتینگ

دوره دیجیتال مارکتینگ

دوره DBA

دوره DBA

دوره MBA

دوره MBA

صنایع دستی و اشتغال

صنایع دستی و اشتغال

وظایف زن در خانواده

وظایف زن در خانواده

کسب و کار در فضای مجازی

کسب و کار در فضای مجازی

خلاقیت و کارآفرینی

خلاقیت و کارآفرینی

نشست کارآفرینی اتحادیه ICT

نشست کارآفرینی اتحادیه ICT